Zváracie, rezacie horáky a príslušenstvo » Zváracie príslušenstvo » Wolfrámové elektródy

  Wolfrámové elektródy

  «späť  WOLFRÁMOVÉ  ELEKTRÓDY


   

   

   

   

   

   

     1 doporučená voľba
  2 núdzová možná voľba
  - nevhodná voľba  Wolfrámové elektródy pre TIG zváranie

  je možné rozdeliť podľa prímesí (legúr). Okrem nelegovaných elektród z čistého wolframu sa používajú 
  elektródy legované oxidmy Thoria, Lanthanu, Ceria a Zirkonu.
  Pre ľahšie rozlíšenie jednotlivých typov sa používa farebné značenie vždy jedného konca elektródy.
   
  WP - čistý wolfrám.
  Elektróda je vhodná pre zváranie zliatin hliníka striedavým prúdom. Tu vyniká dobrou stabilitou oblúka.
  Naopak nevhodná je pre zváranie jednosmerným prúdom. Ako jediná sa WP elektróda nebrúsi do špičky.
   
  WT - obsah thoria spôsobuje zníženie výstupnej práce a zvýšenie emisie elektrónov. So stupajúcim 
  obsahom thoria sa zlepšuje:
  • zapaľovacie vlastnosti
  • trvanlivosť
  • prúdová zaťažiteľnosť 
  Hlavné použitie týchto elektród je pri zváraní vysoko legovaných a nerezových ocelí jednosmerným 
  prúdom, kde vykazujú výborné vlastnosti.
  POZOR! Thorium je radioaktívny prvok. So stúpajúcim obsahom Thoria rastie radioaktivita týchto 
  elektród. Nebezpečie thoriových elektród neni v žiarení gama (zanedbateľné),
  ale v žiarení alfa. Rádioaktívne častice sa usadzujú v pľúcach a v najhoršom prípade môžu spôsobiť
  rakovinu. Pokiaľ sú používané, je nutné dôkladné odsávanie pri brúsení a aj pri zváraní.
  Práca s týmito elektródami bez týchto opatrení je nezodpovedné a vedie ku komplikáciám
  z hľadiska bezpečnosti práce.
  V dohľadnej dobe je možné očakávať prechod od WT elektrod k elektródam WC a WL.
   
  WC - cerové elektródy sú univerzálne pre takmer všetký použitia pri zváraní striedavým i jednosmerným 
  prúdom. Cerové elektródy sú vhodné pre zváranie nelegovaných i legovaných ocelí, zliatin hliníku,
  zliatin titanu, niklu, medi a horčíka. WC elektródy majú zváracie vlastnosti podobné ako WT elektródy:
  • veľmi dobré zapaľovacie vlastnosti - i pri teplej elektróde
  • trvanlivosť
  • prúdová zaťažiteľnosť
  Podstatne menej zaťažujú životné prostredie a zdravie zvárača.
   
  WL - lanthanové elektródy sú rovnako ako WC elektródy univerzálne takmer pre všetky použitia 
  pri zváraní striedavým i jednosmerným prúdom. Lanthanové elektródy predstihujú cerové elektródy
  hlavne v oblasti nízkých prúdov. Sú tak vhodné i pre zváranie plazmou a mikroplazmou.
  Vyšší podiel lanthanu uľahčuje zapaľovanie, hlavne pri automatizovanom zváraní (orbitálne, robotické,
  polohovacie stoly atď.)
   
  WZ - obsah zirkonu minimalizuje tvorbu wolfrámových vmieškov vo zvarovom kove. 
  Použitie je hlavne pre striedavý prúd a teda pre zváranie hliníkových materiálov,
  ako náhrada WP elektród.
  Pre jednosmerný prúd je ich možné použiť len podmienečne.